Malmö den 10 januari 2014

I oktober fick Malmö besök av gästspelet ”Third Generation”.  En pjäs skapad av Schaubühne i Berlin tillsammans med Habimateatern i Tel Aviv som skildrar mötet mellan tyskar, israeliska judar och palestinier och svårigheten att göra upp med nedärvda konflikter och erfarenheter. Över 1000 gymnasieelever fick då möjlighet att se pjäsen. Med en ambition att nu nå så många som möjligt av Sveriges gymnasieungdomar släpps i januari en webbaserad version av denna angelägna föreställning.

Förställningen är även väldigt meningsfull i en svensk kontext.

– Det finns ett stort behov att diskutera frågor kring identitet, fördomar och rädslor. Sverige blir mer och mer präglat av människor med olika bakgrunder och med skilda livserfarenheter. Vi måste bli bättre på att hantera möten mellan människor. Det gäller inte bara i Malmö, utan i hela Sverige. Det är därför detta projekt är så viktigt, säger Julia Brandelius, verksamhetsansvarig för Framtidsgenerationen.

Gästspelet är en del av ett större samarbete mellan stiftelsen Framtidsgenerationen och Malmö Stadsteater vars ambition är att skapa en samtida pjäs om Malmö inspirerad av ungas berättelser om sina rädslor, upplevelser och drömmar.

”Third Generation” lanseras som en webbversion den 13 januari 2014, via Malmö – The True Storys hemsida www.thetruestory.nu/3g samt Play Kulturs sida http://beta.playkultur.se/startPage.

– Som svensk teaterinstitution har det varit en stor ära att ha Schaubühne och Habimateatern här i Malmö. Att dessutom kunna göra föreställningen tillgänglig för hela Sverige känns både spännande och innovativt, säger Jesper Larsson, en av Malmös Stadsteaters chefer.

Bakom finansieringen av webbversionen av föreställningen står Regeringskansliet och Region Skåne.

– Kampen mot antisemitism, rasism och islamofobi måste ständigt pågå. Malmö Stadsteater och Framtidsgenerationen har med gästspelet av pjäsen ”Third Generation” bidragit till att lyfta viktiga frågor kring fördomar och intolerans. Det är glädjande att pjäsen nu görs tillgänglig för fler att se via webben och jag hoppas att skolor runt om i landet använder pjäsen som en bas för vidare diskussioner kring hat och intolerans, avslutar Erik Ullenhag, integrationsminister.

För ytterligare information:

Julia Brandelius, verksamhetsansvarig, Framtidsgenerationen, 0707-122363

Luciano Astudillo, vice ordförande, Framtidsgenerationen, 0709-298585

Jesper Larsson, Teaterchef Malmö Stadsteater, 0708-242619