Malmö den 22 oktober 2013

E.ON engagerar sig för ett öppnare Malmö genom att inleda ett samarbete med stiftelsen Framtidsgenerationen. Förutom att erbjuda ett flertal ungdomar sommarjobb, sätter E.ON medarbetare i skolbänken. Allt i syfte att främja öppenhet och tolerans.

Framtidsgenerationen har, tillsammans med Malmö Stadsteater, dragit igång ett unikt initiativ som ska uppmuntra ungdomar att våga berätta sin sanning om Malmö. Ambitionen är att nå så många som möjligt av Malmös 10 000 gymnasieungdomar. Deras berättelser ska samlas in och publiceras i den nystartade portalen thetruestory.nu. En del av dessa kan sedan komma att bli underlag till en pjäs om Malmö med samma namn; Malmö – The True Story.

Sedan starten har stiftelsen Framtidsgenerationen också försökt engagera företag för ett öppnare och mer framåtblickande Malmö. Tidigare har bland annat Malmö Fotbollförening, Max Hamburgare och Massive Entertainment engagerat sig i Framtidsgenerationen. Nu offentliggör också E.ON sitt engagemang.

E.ON kommer bland annat att låta medarbetare delta i workshops som ska främja öppenhet och tolerans i företaget. Framtidsgenerationen kommer också få stöd med finansiering så att man kan spela pjäsen Malmö – The True Story fler gånger. Dessutom kommer E.ON erbjuda ett flertal sommarjobb till Malmöungdomar som bidrar med sin berättelse i portalen thetruestory.nu.

- Att förstå ungas verklighet, är viktigt för att kunna vara ett modernt företag. Vi är glada att E.ON engagerar sig konkret genom att erbjuda ungdomar en fot in på arbetsmarknaden. Och att motprestationen är att dessa ungdomar delar med sig av sin sanning. Detta i en tid med en växande oro kring vilka möjligheter som finns att ta sig in på arbetsmarknaden, säger Julia Brandelius, projektkoordinator i Framtidsgenerationen.

- Öppenhet, tolerans och likabehandling är viktiga värderingar för oss. Som stor arbetsgivare är det också viktigt att kunna anställa de bästa talangerna oavsett bakgrund. Vi menar att vårt samarbete med Framtidsgenerationen hjälper E.ON att bli ett bättre företag, samtidigt som det ger fler ungdomar chans att utvecklas, säger Viktoria Bergman, kommunikationsdirektör på E.ON Sverige.

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har knappt 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2012 cirka 39 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.

För ytterligare information

Julia Brandelius, koordinator Framtidsgenerationen, 0707-122363
Mattias Hennius, presschef E.ON Sverige, 0705-191892