Näringslivet är helt beroende av ett både stabilt och framåtblickande samhälle. Ett samhälle där det även i framtiden finns väl fungerande demokratiska strukturer som inkluderar alla och erbjuder ett brett fördelat välstånd. Utan dessa grundläggande förutsättningar finns ingen vare sig strukturell eller ekonomisk bas att utveckla näringslivet på.

Men framtiden tillhör framför allt de unga som med sina funderingar, idéer, drömmar och förmågor kommer att både forma och formas av den verklighet de möter. Finns det hopp för mig, kommer jag att kunna påverka mitt liv, vilket är mitt ansvar och hur kan jag vara med och påverka samhället?

Framtidsgenerationen är en stiftelse som vill bidra till ett öppnare och mer framåtblickande samhälle. Ett samhälle med plats för alla, oavsett ursprung. Vi vill ge röst, delaktighet och framtidstro åt dem som annars inte blir hörda.

Vill du som företagare vara med? Kontakta Catharina Sachs för mera information. 

 

 

Ett givande åtagande

Att som företag bidra till Framtidsgenerationen är inte en produkt man köper utan ett ansvar man tar. Men det är också en möjlighet att långsiktigt stärka den egna organisationen och utvecklas tillsammans med sin omvärld. I ett samhälle där fler unga känner meningsfullhet och sammanhang kommer också näringslivet att blomstra. 

Vad är ett ömsesidigt mentorskap?

Vi tror på det personliga mötet som en väg att både få berätta, lyssna och förstå. I det personliga mötet blir vi individer för varandra i motsats till representant för en grupp eller kategori. I mötet finns potentialen för något nytt att uppstå som är något mer än det som bägge parter medför till relationen. Det vi kallar det ömsesidiga mentorskapet är tänkt att vara ett möte mellan ung och vuxen, mellan generationer och de olika världar som ska skapa vår gemensamma framtid. I det personliga mötet finns en möjlighet att gå bortom föreställningen om ”de” och ”vi”.

 

 

Hur fungerar det?

Målgrupp: Gymnasieungdomar andra till tredje året på gymnasiet och vuxna mellan 25-40 år
som är etablerade i yrkeslivet. Mentorsprogrammet håller på i 1 år och innefattar 10 möten.

Förlopp: Uppstart i helgrupp med föredrag och utbildning i mentorskap. Ungdomsworkshop. Enskilda möten 10 gånger under 1 år. För enskilda möten finns en karta som mentorparet följer. Vissa moment sker i smågrupper om två eller tre par.

Början av 2015 och juni 2015 – 2 helgruppsträffar med föredrag och wokshops varav det fösta har temat ”Mångfald och socialt ansvar” det andra ”Att välja framtid”

Slutet av höstterminen 2015 – Gemensam avslutning och uppföljning.Läs mer om Framtidskompis i vår broschyr.

 

 

För den som är ung och ska ta steget ut i vuxenlivet med sina drömmar och förhoppningar kan en vuxen som inte tillhör de vardagliga vuxenkontakterna; föräldrar, lärare, idrottsledare etc. vara en resurs och viktig länk till vuxenlivet och arbetslivet. En person som kan vara en förebild, ge handledning, öppna upp nätverk, ge färdbeskrivningar, motivation och stöd i sökandet efter tillhörighet och framtidstro.

 

 

För den som är vuxen och har erfarenhet och i alla fall en del av kartan till vuxenlivet och yrkeslivet kan det personliga mötet med den som är ung också ge kunskap om vilken värld de unga från olika miljöer och bakgrund lever i idag, deras drömmar och förhoppningar, värderingar och tankar om framtiden. Men också om deras kunskaper, erfarenheter och idéer. Det kan vara en väsentlig del av den omvärldsanalys som varje företag behöver göra för att kunna förstå och ta beslut om framtida rekrytering, mångfaldsarbete och relationer till kunder och omvärld.

 

 

 

 

För mera information, kontakta:

Catharina Sachs
företagskontakt
0709-532582
catharina@framtidsgenerationen.se

Julia Brandelius
projektkoordinator
0707-122363
julia@framtidsgenerationen.se