Malmöungdomars berättelser når ut till hela Malmö

De ungas berättelser hörs alltför sällan och inte av de unga själva. Därför har vi under ett års tid åkt runt i Malmö och träffat ungdomar från hela staden för att samla in deras berättelser. Om deras liv och om hur de ser på Malmö – stora saker eller små dagsbetraktelser, jobbiga som härliga. Ett insamlande som fortfarande pågår.

Genom att ge plats åt samtliga berättelser kan vi lära oss att bättre förstå varandra och vår stad, något som skapar ett öppnare Malmö. Därför har vi monterat upp små högtalare längst Malmös gator, så att vi Malmöbor kan stanna upp, lyssna på Malmöungdomars berättelser och genom det få ett nytt perspektiv på Malmö. Med inspiration av berättelserna som samlats in sätter vi tillsammans med Malmö Stadsteater upp en pjäs som har premiär på Hipp 17 oktober.

Ta en promenad till de olika delarna av Malmö där högtalarna finns utplacerade och lyssna på Malmös unga. På hemsidan www.truemalmo.nu hittar du en karta.

 

För ytterligare information kontakta

Julia Brandelius, verksamhetsansvarig Framtidsgenerationen

0707 12 23 63 eller julia@framtidsgenerationen.se