Malmöutställning inleder regional turné på Malmö stadsbibliotek.

I samband med att föreställningen Vilja väl spelat på Hipp, Malmö Stadsteater har en utställning om Malmö funnits i Hipps foajé. Utställningen liksom pjäsen Vilja väl bygger på berättelser som Malmöungdomar skickat in till initiativet Malmö – The True Story. Under våren 2015 åker The True Story-utställningen och Vilja väl på turné i Skåne och Halland. Redan idag inleder utställningen den regionala turnén på Malmö stadsbibliotek och finns att se fram till 7 januari.

Genom initiativet Malmö – The True Story har Framtidsgenerationen och Malmö Stadsteater träffat över 5000 gymnasieungdomar i Malmö och har på ett eller annat sätt samlat in eller lyssnat till över 1500 berättelser om Malmöungdomars vardag. Förutom pjäsen Vilja väl som spelat kostnadsfritt för gymnasieskolor har ungdomars berättelser uppmärksammats genom ljudboxkampanjen MALMÖ TALAR, genom serie- och textboken I hjärtat av Malmö som delades ut kostnadsfritt till samtliga gymnasieskolor i Malmö, genom Facebook-sidan Faces of Malmö samt The True Story-utställningen.

Det är viktigt för oss att kunna publicera och återge så många av berättelserna som möjligt. Att lyssna till de ungas röster är oumbärligt för att åstadkomma en socialt hållbar utveckling i Malmö. Därför gör vi dem tillgängliga för en bredare allmänhet, säger Julia Brandelius, verksamhetsansvarig för Framtidsgenerationen.

Utställningen består av fem stycken moduler som genom text, ljud och video möjliggör för allmänheten att ta del av berättelser som Malmöungdomar skickat in till initiativet Malmö – The True Story. Utställningen är skapad av Petra Lilja Design Studio.

Barn och unga är framtiden och det arbete Framtidsgenerationen gör är verkligen värdefullt. Det har varit spännande och kul att ta del i processen, säger Petra Lilja, Malmöbaserad designer.

Linda Willander, enhetschef Unik förmedling på Malmö stadsbibliotek håller med.
Det är spännande att samarbeta kulturinstitutioner emellan och lära av varandra och lyfta saker tillsammans. Utställningen är viktig för att vi vill visa ungdomars tankar om livet, staden och Malmö ur olika perspektiv. Vi välkomnar alla att se utställningen som finns i entrén på Stadsbiblioteket.

För ytterligare information kontakta:
Julia Brandelius, verksamhetsansvarig Framtidsgenerationen
0707 12 23 63 eller julia@framtidsgenerationen.se