Biljetterna till gästspelet av ”Third Generation” snart slutsålda och utökat antal workshops på tematiken i pjäsen

 Bara en vecka in på höstterminen finns endast 30 plaster kvar av de totalt 1200 plasterna som är avsatta till Malmös gymnasieelever i samband gästspelet av pjäsen ”Third Generation” (3G). Pjäsen gästar Malmö den 23-26 oktober med sammanlagt sex föreställningar.

 - Vi upplever att det finns ett stort behov hos gymnasieskolorna att få diskutera frågor som rör öppenhet och tolerans. Malmö ör en stad starkt präglad av ungdomar med olika erfarenheter och bakgrunder. Vi måste bli bättre på att hantera mötena mellan dem. Därför har vi nu utökat antal workshops som vi erbjuder Malmös gymnasieskolor inför att man ser pjäsen. säger Julia Brandelius, projektkoordinator för stiftelsen Framtidsgenerationen.

 Pjäsen 3G skapade Schaubühne i Berlin tillsammans Habimateatern i Tel Aviv för skildra mötet mellan tyskar, israeliska judar och palestinier och hur svårt det är att vara den tredje generationen efter förintelsen och Israels bildande.  Skådespelarna använder sina egna namn och berättar om sin egen bakgrund. Gräl, skratt och en sanslös humor som balanserar på gränsen till det opassande.

Stiftelsen Framtidsgenerationen ska senare i år, i samarbete med Malmö Stadsteater, påbörja produktionen av en unik pjäs baserad på unga Malmöbors rädslor, drömmar och förhoppningar; Malmö – True Story. För att få igång samtalet om tematiken i pjäsen ”Third Generation” erbjuder de kostnadsfria halvdags-workshops under vecka 38-42.

Ambitionen är att nå så många som möjligt av Malmös 10 000 gymnasieskoleelever. Ur deras berättelser ska sedan pjäsen skrivas.Målet med är denna process är att den i stort ska bidra till ett öppnare och mer framåtblickade samhälle. Ett samhälle med plats för alla, oavsett ursprung.

För ytterligare information:

Julia Brandelius, projektkoordinator Framtidsgenerationen, 070-7122363