Röster

”Vi vill skapa mötesplatser där Malmö och regionens invånare kan mötas för att förstå varandra och bidra till att minska de fysiska och psykiska avstånden. Vi är också övertygade att Malmös affärsliv och arbetsplatser kommer att se fundamentalt annorlunda ut i framtiden och att vi därför måste förstå varandra för att Malmö skall bli en fortsatt framgångsrik stad.”

Per Ranstam, Auktoriserad revisor, PwC

”Vi tycker det är viktigt att ta ett socialt ansvar och vi jobbar för mångfald och jämställdhet. Alla människor är lika mycket värda. Det vinner alla på och gör oss till ett utvecklande företag som alltid ser nya möjligheter. Våra ledord ”Med drivande engagemang.”

Tommy Larsson, vd och ägare, Rörläggaren

”När man arbetar med dataspel är historier och upplevelser väldigt viktiga, men de bleknar nästan alltid i jämförelse med verkligheten. Vi tycker det är både nödvändigt och inspirerande att ge ungdomar en plattform för att berätta sina historier.”

David Polfeldt, VD, Massive Entertainment

”Malmö som stad återspeglas i MFF. Våra lag består av ungdomar med olika bakgrunder. Det är vår styrka. Vi tycker dessutom det är viktigt att alla ungdomar blir sedda och lyssnade på. Därför stödjer vi detta initiativ.”

Per Nilsson, VD, MFF

”Öppenhet, tolerans och likabehandling är viktiga värderingar för oss. Som stor arbetsgivare är det också viktigt att kunna anställa de bästa talangerna oavsett bakgrund. Vi menar att vårt samarbete med Framtidsgenerationen hjälper E.ON att bli ett bättre företag, samtidigt som det ger fler ungdomar chans att utvecklas.”

Viktoria Bergman, kommunikationsdirektör, E.ON Sverige

”Ett öppet samhällsklimat är grunden för ett positiv investeringsklimat.”

Nisha Besara, General Manager, PostkodLotteriets kulturstiftelse

”Det är vårt gemensamma ansvar att se till att alla har en plats, nej sin rätta plats i det svenska samhället. Det handlar om ett samhälle där hudfärg, religion eller funktionsmöjlighet inte ska spela någon roll, det handlar om hur jag som individ kan, vill och får bidra. Här är det vår plikt att se till att vår kommande generation, framtidsgenerationen både ser hopp, möjligheter och förstår att det är dags för en nystart. En nystart där dom ser och tar möjligheten efter förmåga, en förmåga som kan utvecklas.”

Pär Larshans, hållbarhetschef, Max Hamburgerrestauranger AB

Vi tror på en utbildningsmiljö där ingen känner sig diskriminerad. Hela vår verksamhet bygger på en övertygelse om hur bra framtiden kommer bli. För våra studenter. För de företag vi arbetar med. Och för Malmö. Därför stöder vi Framtidsgenerationens viktiga arbete med Malmö – The True Story.

Claes Magnusson, rektor,  Malmö Yrkeshögskola