Stöd oss

Vilken roll vill du spela i världen och i de ungas framtid? Hur vill du att ditt företag ska definieras i förhållande till den närmaste omgivningen? Hur kan ditt företag agera mer medmänskligt? Genom att engagera ditt företag i Framtidsgenerationen stödjer du vårt arbete och kan göra skillnad.

Vi finns till för att ge samhällets goda krafter en chans att synas och höras. Helt enkelt en plattform för samtal och eftertanke. Vårt mål är att få människor att se sambandet mellan sin egen medmänsklighet och det samhälle han eller hon ska leva i. Om vi lyckas med en person, kanske vi kan påverka en till. Sedan ytterligare en. Och så en till.

Ditt företag kan stödja Framtidsgenerationen på flera olika sätt.

 

TRUE MALMÖ-karnevalen

Ditt företag stödjer TRUE MALMÖ-karnevalen och får:

  • din logotyp i listan med samarbetspartners på truemalmo.nu samt länk till din hemsida
  • ditt företagsnamn i listan över samarbetspartners samt kort information om ditt företag på Malmö – The True Storys hemsida thetruestory.nu som vänder sig till ungdomar.
  • synas i Malmö – The True Storys digitala kommunikationskanaler 5 gånger.
  • synas under TRUE MALMÖ-karnevalen (hur stort och hur mycket beror på din donation)

Jag vill stödja TRUE MALMÖ-karnevalen.

 

Allmänt stöd till insamlingen av berättelser

Ditt företag donerar minst 10 000 kronor och får:

  • ditt företagsnamn i listan med samarbetspartners på framtidsgenerationen.se samt länk till din hemsida
  • ditt företagsnamn i listan över samarbetspartners samt kort information om ditt företag på Malmö – The True Storys hemsida thetruestory.nu som vänder sig till ungdomar.
  • synas i Malmö – The True Storys digitala kommunikationskanaler 5 gånger.

Jag vill stödja Framtidsgenerationens arbete.

 

Framtidskompis

Näringslivet är helt beroende av ett både stabilt och framåtblickande samhälle. Ett samhälle där det även i framtiden finns väl fungerande demokratiska strukturer som inkluderar alla och erbjuder ett brett fördelat välstånd. Utan dessa grundläggande förutsättningar finns ingen vare sig strukturell eller ekonomisk bas att utveckla näringslivet på.

Genom att delta i det ömsesidiga mentorskapsprogrammet Framtidskompis möjliggör ditt förteag 3 ungdomar att delta. 3 medarbetare från ditt företag kan också delat, eller andra vuxna som rekryteras genom Framtidsgenerationens och Novares nätverk.

Jag vill läsa mer om Framtidskompis

 

 

 

 

Har du en egen idé om hur ni vill bidra? Berätta för oss, vi vill gärna höra:

Catharina Sachs
070-953 25 92
catharina@framtidsgenerationen.se